Maria Anderson: Workshop om familielivet

“Jeg er holistisk orienteret, hvilket for mig betyder, at jeg betragter krop og sind som en samlet helhed og funktion, der ikke kan skilles ad. Vores tanker sætter sig som kropslige fornemmelser og det vi fylder i vores krop, påvirker vores sind. Jeg er helhedsorienteret i min måde at arbejde på og er derfor optaget af, at arbejde med alle de elementer, både indeni og udenfor os selv, der påvirker os og skaber ubalancer.“ (Maria Anderson, www.mariaanderson.dk)

På retreatet Naturlig Fødsels- og Familieforberedelse kommer I i Marias kyndige hænder i godt 2 timer.
Det bliver en workshop, der forbereder jer til familielivet efter fødslen- livet med et lille barn.     

Workshoppen kommer til at brede sig over emner som:

  • Tilknytning
  • Det nye børnesyn
  • Følelsesregulering
  • Institutionsliv eller ej
  • Forældrekommunikation

Tiden efter fødslen er en fantastisk tid fyldt med stor kærlighed. Men for mange er det også en tid med stor ængstelse og tvivl på egne evner. Det er en kæmpe livsomvæltning med alt hvad det indebærer, og det er umuligt at være helt forberedt på forhånd.

I vil møde mange fagligheder og personer, der alle har en mening om, hvordan I skal gøre tingene. Maria guider jer til at mærke efter i jer selv. Hun giver jer viden og indsigt i en ny verden, så I forhåbentlig kommer ud på den anden side med en tro på, at I er nok. Så I kommer til at føle jer i stand til at tage de beslutninger, der skal tages, på et oplyst grundlag.

maria anderson

Maria Anderson er under uddannelse til Familie- og Psykoterapeut.
Hun er oprindeligt uddannet Socialrådgiver med speciale i Familierådgivning og følelsesmæssig omsorgssvigt, og har arbejdet som Børne- og Familierådgiver. 
Maria har desuden læst en kandidat i Pædagogisk Psykologi på Aarhus Universitet.