Sovende Børn: Babysøvn - Information og vejledning

“Vi har gennem både personlige og faglige erfaringer set og mærket, hvor meget børns søvn påvirker forældre, særligt i de første år af barnets liv.
Som forældre, særligt første gang, er det vigtigt at kunne tilgå information der stiller en i stand til at kunne træffe informerede valg.
En del informationer om babysøvn er voldsomt påvirkede af kultur – hvorfor forældre ikke kan vide sig sikre på, om informationen de præsenteres for er baseret på regulær forskning eller kulturel praksis.” (Mia og Mette-Sophie, www.SovendeBoern.dk)

Sovende Børn guider jer igennem et af de emner flest forældre oplever svært. Sammen afliver I myter og snakker om veje til søvn – for hele familien. I taler om hvad der er normal børnesøvn, således at normal baby- og børneadfærd ikke problematiseres unødigt. 

De hjælper jer til at stå stærkt i jeres intuition, når modstridende informationer og ‘gode råd’ melder sig. 

Nogle af de spørgsmål de kommer omkring:

  • Giver fast føde bedre søvn?
  • Er sengedeling farligt – og er det noget for jer? 
  • Hvilken rolle spiller rutiner i forhold til barnets søvn? 
  • Er opvågninger om natten et problem – og hvordan håndterer I det?
  • Er det vigtigt, at barnet lærer at falde i søvn uden bryst eller flaske?
  • Kan man kalde noget “en dårlig vane”, hvis det får barnet til at sove?
  • ….. lige det I har behov for at tale om!
  •  

I taler om hvilke erfaringer I har med jer fra jeres egen barndom og hvilke forventninger I, bevidst eller ubevidst, har til jeres families søvn. 

I taler om hvad der sker I jeres krop og psyke når den afbrudte og sparsomme søvn presser jer, og hvordan I støtter hinanden i omsorgen for ikke blot den lille ny, men også jer alle som familie. 

I taler om realistiske forventninger i forhold til jeres families søvn og giver jer overblik over den tilgængelige forskning, så I har mulighed for at træffe informerede valg i relation til jeres families søvn.

Mia Bernscherer Bjørnfort er uddannet ammevejleder og har vejledt og støttet over 1000 familier i amning og normal baby- og børneadfærd, herunder søvn. 
Mia har igennem flere år blogget om søvn og søvntræning og gør sig særligt bemærket ved at tale åbent og ærligt om sine egne erfaringer med urealistiske forventninger til børns adfærd og de problemer det kan medføre. Mia har tillige erfaring med fødselsreaktioner i kombination med meget grædende og ikke-sovende barn. 

Mette -Sophie Lassen er uddannet pædagog har derudover en pædagogisk kandidatgrad fra Norge, samt flere pædagogiske efteruddannelser, bl.a. i neuropædagogik. Mette-Sophie har siden 2018 arbejdet for, at vejledningen til forældre om børns søvn kommer til at være i overensstemmelse med forskningen på området og den viden, vi i dag har om det lille barns udviklingspsykologiske behov.

Mia og Mette-Sophie har sammen været med til at stifte foreningen Sovende Børn (www.sovendeboern.dk), som er et univers, hvor alle, fagpersoner såvel som forældre, kan finde information om børns søvn, både normal babysøvn og søvnproblemer.